Untitled Document

Vedenie spoločnosti

Finančnému sprostredkovaniu sa aktívne venujeme už od roku 2001. Po 15-tich rokoch skúseností získaných pôsobením v jedných z najväčších finančno-sprostredkovateľských spoločností, sme zistili, že je možné našim klientom a spolupracovníkom odovzdať aj viac. Preto sme sa rozhodli priniesť na trh niečo nové. Vytvorili sme spoločnosť New Way Company, pri ktorej sa vám hneď pri prvej skúsenosti objaví v hlave myšlienka: „Naozaj niečo iné..... nové“.

Veľa ľudí žije vo svete strachu, obáv a pochybností, ktoré vo veľkej miere spôsobujú práve financie. A to blokuje ich plnenie snov a vytúžených cieľov. Doslova: „Na čo myslím, to tvorím“. Vieme vám byť nápomocní v spoznaní vašej “ Mysle“ a uzdravení sa z jej výtvorov. A je jedno či ste klient alebo budúci člen tímu New Way Company. Spolu tvoríme krajšiu prítomnosť. Vykročte spoločne s nami na vašu cestu k hojnosti.

Základné údaje

Spoločnosť New Way Company, s.r.o. je Podriadený finančný agent, oprávnený na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „Podriadený finančný agent“).

Osobné údaje poskytnuté Podriadenému finančnému agentovi za účelom vypracovania finančného plánu, v súvislosti so sprostredkovaním uzavretia zmlúv, ktorých obsahom sú produkty finančných inštitúcii budú postúpené spoločnosti Finportal a.s. za účelom ich spracovania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ o FS a FP).